สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)
Office of the Commission For Judicial Service
News
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 6/2564 รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ที่คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 วันที่ 17 มิถุนายน 2564 รับสมัครข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่ 24 พ.ค. - 18 มิ.ย. 2564) รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ที่คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 5/2564

+

ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว : วินัยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
image
image
image
image
image
image