สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)
Office of the Commission For Judicial Service
News
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 5/2565 รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ที่คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตําแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ที่คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 (ก.ศ. สัญจร) ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565 ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 4/2565

+

ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว : วินัยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
image
image
image
image
image
image