สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)
Office of the Commission For Judicial Service
image

สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)

การรายงานผลการดำเนินงาน ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการศาลยุติธรรม งานโครงการ และพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ระบบบริหารสัญญาจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล >> คลิ๊ก