สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)
Office of the Commission For Judicial Service
image

สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)

ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการ กรณีตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานราชการฯว่างลง

image เอกสารแนบ