สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)
Office of the Commission For Judicial Service
image

สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)

หลักเกณฑ์คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2566

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการศาลยุติธรรม (WORD) >>> ดาวน์โหลด


image เอกสารแนบ