สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)
Office of the Commission For Judicial Service
image

สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)

ขั้นตอนการบันทึก/แก้ไข อัตราเงินเดือน/ค่าตอบแทน ของลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการศาลยุติธรรม

image เอกสารแนบ