สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)
Office of the Commission For Judicial Service
image

สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)

จดหมายข่าว วินัยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ "เงินสวัสดิการไม่ใช่เงินงบประมาณ นำไปหมุนใช้ก่อนได้หรือไม่"

image เอกสารแนบ