สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)
Office of the Commission For Judicial Service
image

สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)

จดหมายข่าว วินัยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ "กลัวเจ้าหน้าที่ติดตามทวงหนี้ ถือเป็นเหตุอันสมควรในการขาดราชการหรือไม่"

image เอกสารแนบ