สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)
Office of the Commission For Judicial Service
image

สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)

จดหมายข่าว วินัยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ "เงินในลิ้นชัก (ค่าธรรมเนียม) เอาไปใช้ก่อน เดี๋ยวเอามาคืนทีหลัง ผิดวินัยหรือไม่"

image เอกสารแนบ