สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)
Office of the Commission For Judicial Service
image

สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)

จดหมายข่าว วินัยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ "อ้างว่าสามารถช่วยเหลือทางคดีได้ แต่ยังไม่ได้เรียกรับเงิน ผิดวินัยหรือไม่"

image เอกสารแนบ