สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)
Office of the Commission For Judicial Service
image

สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)

จดหมายข่าว วินัยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ "ฝากหมายไว้กับผู้นำชุมชน แต่รายงานว่าส่งได้ด้วยวิธีปิดหมาย ผิดวินัยหรือไม่"

image เอกสารแนบ