สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)
Office of the Commission For Judicial Service
image

สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)

การนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นของตำแหน่งประเภททั่วไปมานับรวมเป็นระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะแต่งตั้งในตำแหน่งประเภทวิชาการ ว 3 (ป)

image เอกสารแนบ