สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)
Office of the Commission For Judicial Service

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)

สำนักงานศาลยุติธรรมอนุมัติอัตรากำลังข้าราชการศาลยุติธรรม ตำแหน่งนักจิตวิทยา ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษให้ 33 หน่วยงาน

      สำนักงานศาลยุติธรรมอนุมัติอัตรากำลังข้าราชการศาลยุติธรรม ตำแหน่งนักจิตวิทยา ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษให้ 33 หน่วยงาน  โดยจะได้รับจัดสรรในวันที่ 1 มิ.ย. 62


image เอกสารแนบ