สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)
Office of the Commission For Judicial Service
image

สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)

ขอเชิญรับฟังการบรรยายซักซ้อมความเข้าใจการบริหารงานบุคคลลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม และการจ้างผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการบังคับคดีผู้ประกัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

image เอกสารแนบ