สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)
Office of the Commission For Judicial Service
image

สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)

อนุมัติการจ้างผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการบังคับคดีผู้ประกัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สัญญาจ้างและเอกสารที่เกี่ยวข้อง >> http://ojoc.coj.go.th/th/content/category/articles/id/7339/cid/12269
คู่มือจ้างเหมาบริการ >> http://ojoc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/7339/cid/12270/iid/261442

การทำสัญญาจ้างเหมาบริการให้จัดทำหลังจากได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว (ได้รับเงินโอนแล้ว) หรือสำนักงานศาลยุติธรรมมีหนังสือแจ้งให้จัดทำสัญญาจ้าง

ให้ใช้สัญญาจ้างที่ปรับปรุงใหม่ (ดาวน์โหลดด้านบน) และดำเนินการตามคู่มือที่ปรับปรุง ตุลาคม 2564

ไลน์กลุ่มจ้างเหมาบริการ


image เอกสารแนบ