สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)
Office of the Commission For Judicial Service
image

สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)

การอนุมัติการจ้างและการกำหนดแนวทางการบริหารงานบุคคลลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เงื่อนไขการจ้างลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานศาลยุติธรรม >> http://ojoc.coj.go.th/th/content/category/detail/id/8/cid/7787/iid/164322


image เอกสารแนบ